Här kan du nå användbar information:

Advokater utan Gränser: www.advokaterutangranser.se

Beräkning av ränta: http://kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut: www.sccinstitute.se

Svensk rättsinformation: www.lagrummet.se

Svenska domstolar m.m: www.domstol.se

Sveriges Advokatsamfund: www.advokatsamfundet.se

Konsumenttvistnämnden: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden