Företagsinformation

Firma: Advokat Omar Berger AB

Org.nr: 556910-4440

Säte: i Stockholms kommun

Momsreg.nr: SE556910-444001

F-skatt: Godkänt

Plusgiro: 65 74 77-6

Bankkonto: Nordea Bank AB (publ), nr. 9960 2606574776

IBAN: SE82 9500 0099 6026 0657 4776

BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

 

 

Kontaktuppgifter

Mejl: aob@advokatomarberger.se

Mobiltelefon: 0708-29 97 70

Fax: 08-640 04 20 och 0708-29 97 71

Postadress: Box 4059, 102 61 Stockholm

Besöksadress: Götgatan 58 på Södermalm i Stockholm

Hemsida: advokatomarberger.se och advokatomarberger.com

 

 

Assistent

Mohamad Alawieh

N26B4200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejl: mohamad@advokatomarberger.se

Telefon: 0708-29 97 66

__________________