• Advokat Omar Berger

Advokat Omar Berger AB

Advokatverksamheten bedrivs på Södermalm i Stockholm.Vi gör vårt yttersta för att tillvarata din rätt.